Koszt i czas trwania

CZAS TRWANIA

Studia są 2-semestralne. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych i pracowniach komputerowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych).

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2018 roku i będą trwać przez dwa semestry do czerwca 2019 r., z wyłączeniem okresów sesji egzaminacyjnej i ferii akademickich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Przedmioty realizowane są w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych i projektowych w pracowni komputerowej.

KOSZT

7500 zł za dwa semestry (istnieje możliwość rozłożenia należności na trzy raty). Pierwszą ratę należy uiścić przed pierwszym zjazdem.