Opis studiów

Studia podyplomowe „Aplikacje i usługi internetowe” ukierunkowane są na tworzenie aplikacji i witryn internetowych, za szczególnym uwzględnieniem warstwy interfejsu użytkownika w powiązaniu z metodami udostępniania dokumentów cyfrowych różnych typów. Na licznych przykładach zostaną przedstawione zasady tworzenia witryn i systemów internetowych, jak również sposoby ich osadzania i publikacji w sieci WWW. Podsumowaniem zdobytych umiejętności będzie projekt aplikacji internetowej realizowany w zespołach projektowych nadzorowanych przez specjalistów IT.
Uczestnicy Studiów Podyplomowych, po pomyślnym uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przedmiotów otrzymują „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych”.
Absolwent Studiów będzie posiadał podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do:
• zaprojektowania,
• wykonania,
• wdrożenia,
• zabezpieczenia
wielowarstwowych systemów rozproszonych opartych o technologie internetowe.

Szczegóły i zapisy