Program studiów

Przedmioty prowadzone na studiach podyplomowych „Aplikacje i usługi internetowe”

Plan Studiów Podyplomowych przewiduje łącznie 210 godz. zajęć, z czego 73% stanowią zajęcia projektowe i laboratoryjne. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz specjaliści z czołowych firm informatycznych z terenu Trójmiasta.

L.P. Nazwa przedmiotu
Łączna liczba godzin przedmiotu
1 ARCHITEKTURY SYSTEMÓW INTERNETOWYCH
12
2 NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE
16
3 PODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA
12
4 DOKUMENTY CYFROWE
36
5 TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA
10
6 PODSTAWY PROGRAMOWANIA
40
7 ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W JĘZYKU SKRYPTOWYM
40
8 PROJEKT GRUPOWY
44
Razem
210