Opis studiów

Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku inżyniera (technologa) procesu w firmach produkcyjnych z branży elektronicznej, które zajmują się montażem podzespołów elektronicznych (PCBA).

Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia oraz do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, które pracują lub chciałyby pracować w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych i mechatronicznych.

Adresatami studiów są zarówno obecni pracownicy branży, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, jak i osoby, które zamierzają aplikować do pracy w działach inżynieryjnych, technologicznych firm produkujących podzespoły elektroniczne. Studia stanowią również doskonałe uzupełnienie wiedzy pracowników zapewniających jakość produktów elektronicznych, jak i osób zarządzających produkcją. Absolwent tego kierunku uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.

 

Szczegóły i zapisy