Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień korelacji wykonywanego/wyuczonego zawodu z tematyką studiów. Wymagana jest kompletna dokumentacja. Kandydaci, którzy dostarczą komplet dokumentów otrzymają informację o przyjęciu na studia w drugiej połowie września.

 

Wymagane dokumenty:
zgłoszenie na studia podyplomowe
odpis lub oryginał dyplomu (do zwrotu po zakończeniu Studiów Podyplomowych)

Dokumentację można wysłać pocztą na adres:
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
z dopiskiem „Studia IPUE”

lub złożyć osobiście w sekretariacie:

Agnieszka Tracz-Sagajdakow, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Elektroniki, budynek A (mapa kampusu, budynek nr 41), pokój 447.
e-mail: studia_ipue@eti.pg.gda.pl
tel: 58 347-14-84

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr inż. Arkadiusz Szewczyk
pok. 446, budynek A, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
tel. 58 347 21 40
e-mail: szewczyk@eti.pg.gda.pl

Zapraszamy na stronę Politechniki Gdańskiej: