Opis projektu

Zarówno badania rynku pracy prowadzone przez niezależne podmioty i Ministerstwo, jak również opinie największych pracodawców sektora IT, potwierdzają wyraźny deficyt kandydatów do pracy w zawodzie programisty. Obecnie brak zawodu programisty na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Istniejący obecnie zawód Technik informatyk, ze względu na swój ogólny profil oraz tematykę, nie stanowi optymalnego sposobu kształcenia przyszłych programistów. Ponadto jest on zawodem nadwyżkowym, niemogącym wypełnić miejsca na rynku pracy w Polsce i Europie na stanowiskach związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania.

Idea uruchomienia kształcenia w zawodzie Technik programista została skonsultowana podczas licznych spotkań z przedstawicielami: pracodawców, szkół ponadgimnazjalnych, uczelni, instytucji samorządowych woj. pomorskiego oraz instytucji otoczenia biznesu.