Koszt i czas trwania

CZAS TRWANIA

Studia obejmują dwa semestry. Edycja IV rozpoczyna się w październiku 2018 r. Liczba godzin przypadających na każdego słuchacza – 206, z czego ok. 70 godzin, to zajęcia ćwiczeniowe lub laboratoryjne prowadzone w mniejszych grupach. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę. Możliwa jest realizacja części zajęć w piątki po godzinie 16:00.

KOSZT

IV edycja: 3250 zł za semestr (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 lub 4 raty).