Opis studiów

Studia prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w partnerstwie z firmą Flex.

Firma Flex została laureatem XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości (2016) w kategorii: wielka organizacja produkcyjno-usługowa. Zdobyta nagroda potwierdza kompetencje i wiedzę pracowników tej firmy, którzy chętnie dzielą się nimi podczas zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych.

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się jakością produktu.

Zajęcia skierowane są do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, które pracują lub chciałyby pracować w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych i mechatronicznych. Adresatami studiów są również pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarze jakości, inżynierii, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie narzędzi jakościowych oraz zdobyć niezbędną w zawodzie inżyniera jakości wiedzę techniczną, a także pracownicy innych działów, którzy zamierzają ubiegać się o pracę w działach jakości.

Nie musisz mieć wykształcenia technicznego, aby zapisać się na studia.

Szczegóły i zapisy