Program studiów

Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o realne potrzeby, jakie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego zgłaszają w ramach Pomorskiego Klastra ICT Interizon oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby rekrutacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych z branży technicznej w regionie i w całej Polsce. W efekcie absolwenci studiów otrzymują awanse w swoich działach, a także podejmują pracę na stanowisku inżyniera zapewnienia jakości.

Program obejmuje zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń, realizacji projektów, laboratoriów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, z przewagą zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów z dziedziny jakości i nauk technicznych.

 

Przedmioty:

 • Wprowadzenie do pracy w działach jakości – metody, techniki i narzędzia jakości
 • Systemy zarządzania jakością i ich audytowanie
 • Zarządzanie jakością dostaw
 • Jakość w procesach produkcyjnych
 • Inspekcja wizualna produktu
 • Zarządzanie reklamacjami klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Podstawy techniki w elektronice i technologii mechanicznej
 • Metody weryfikacji jakości produktów elektronicznych
 • Procesy produkcyjne w branży technicznej
 • Wprowadzenie do koncepcji Lean
 • Zarządzanie zespołem
 • Seminarium dyplomowe