Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień korelacji wykonywanego/wyuczonego zawodu z tematyką studiów. Wymagana jest kompletna dokumentacja. Kandydaci, którzy dostarczą komplet dokumentów otrzymają informację o przyjęciu na studia w drugiej połowie września.

Aby zapisać się na studia nie trzeba posiadać wykształcenia technicznego.

Wymagane dokumenty:
zgłoszenie na studia podyplomowe (do pobrania tutaj)
odpis lub oryginał dyplomu (do zwrotu po zakończeniu Studiów Podyplomowych)

Dokumentację można wysłać pocztą na adres:

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
pokój 400, Gmach Główny,
lub złożyć osobiście w sekretariacie:
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
pokój 400, piętro IV, Gmach Główny.

Sekretariat:

Małgorzata Rejmer, pokój 817 Gmach B,
malgorzata.rejmer@zie.pg.gda.pl
tel. 58 347 24 55
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-15:00.

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. PG, dr hab. inż. Piotr Grudowski,
pokój 400 Gmach Główny,
tel. 58 347-23-79,
e-mail: piotr.grudowski@zie.pg.gda.pl

Zapraszamy na stronę Politechniki Gdańskiej