Sposoby reklamowania w marketingu internetowym

Reklama służy zwiększeniu popytu na daną usługę lub produkt, jednocześnie podnosząc sprzedaż danej i poprawiając jej wyniki oraz przyspieszając rozwój. Reklama sprawia, że potencjalni klienci nie tylko dowiadują się o wybranym produkcie. Sedno reklamy tkwi w tym, że przekonać swojego przyszłego nabywcę do swojej usługi – albo poprzez wyjątkowo atrakcyjną prezentację, albo przez wskazanie na zalety, albo przez zaciekawienie chwytliwym sloganem. Działania możemy podzielić na tradycyjny marketing oraz na marketing online. Z tego artykułu dowiesz się co to jest marketing i jak działa.

Jak dodać firmę do Google Moja Firma?

Wizytówka Google to usługa, która łączy informacje/krótkie podsumowanie z Google Analytics, adresy Google, profil G+, a także umożliwia skonfigurowanie nowego typu postów Google i śledzenie ich skuteczności. Narzędzie to pozwala również na pojawienie się w wynikach Google (w specjalnych blokach: mapy, informacje o firmie), nawet jeśli nie masz strony internetowej.

Co to są wyrażenia regularne i jak ich używać?

Wyrażenia regularne (RegExp) to narzędzie, które pomaga wyszukiwać ciągi tekstu i sprawdzać je pod kątem określonego wzorca, słowa lub znaku. Wynikiem są dane, które są wybierane zgodnie z regułą zawartą w wyrażeniu. Wyrażenia regularne są również dostępne dla przeciętnego użytkownika komputera, a nie tylko dla zaawansowanych programistów. Nie przegap więc okazji, aby przyjrzeć się bliżej RegExp.

Wyrażenia regularne Google Analytics

Wyrażenia regularne mogą być używane nie tylko do wyszukiwania adresów URL, ale ogólnie do wszystkich tekstowych danych cyfrowych, do których można dotrzeć. Pliki komputerowe, edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne, systemy analityczne, takie jak Google Analytics i KeyCollector, program do tworzenia rdzeni semantycznych, oraz inne opularne programy. A wzory, według których należy wyszukiwać dane, są ograniczone tylko wyobraźnią. Po więcej o wyrażeniach regularnych zajrzyj na: https://sempai.pl/blog/wyrazenia-regularne/

W tym artykule przyjrzymy się bliżej wyrażeniom regularnym, szczególnie w kontekście analizy ruchu w Google Analytics (GA). Przyjrzyjmy się zatem, gdzie i jakie wyrażenia regularne można stosować w GA.

 • Do filtrowania zaawansowanego.
 • Istnieje opcja „wyszukaj odpowiednie wyrażenie regularne”.
 • Do wyznaczania celów.
 • Podczas tworzenia segmentów.
 • Służy do ustawiania filtrów w widokach.
 • Do tworzenia raportów w tabelach (przy użyciu dodatku Arkusz kalkulacyjny Google Analytics) lub w Google Data Studio.
 • W przypadku korzystania z interfejsu API Analytics.
 • Konfigurowanie wyzwalaczy w Menedżerze tagów Google.
 • API (Application programming interface) to interfejs programowania aplikacji, który umożliwia wielu programom komunikowanie się ze sobą. Na przykład podczas korzystania z dowolnego programu można uzyskać bezpośredni dostęp do danych Google Analytics.

Składnia wyrażeń regularnych

Znaki w wyrażeniach regularnych dzielą się na dwa rodzaje:

 • Literały (zwykłe znaki). Tworzą większość znaków w wyrażeniach regularnych. Reprezentują one same siebie.
 • Metasymbole (znaki specjalne). Wskazują na inne postacie.

Oczywiście można używać tylko literałów, ale znacznie więcej możliwości daje użycie kombinacji literałów i metasymboli.

Świadectwa pochodzenia energii

Każdy producent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE), po spełnieniu odpowiednich warunków, może za pośrednictwem poczty lub osobiście złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii. Dokument ten potwierdza wytworzenie energii elektrycznej z niekopalnych, odnawialnych źródeł. Świadectwo wydaje Urząd Regulacji Energetyki i jest ono równoznaczne z nabyciem przez wnioskodawcę zbywalnych praw majątkowych.

Rola ROAS w przyszłości marketingu

ROAS to wskaźnik, który mierzy skuteczność Twojej strategii marketingowej. Oblicza się ją, dzieląc całkowitą kwotę przychodów generowanych od każdego klienta przez całkowity koszt pozyskania tego klienta. Obliczenia ROAS można wykorzystać do pomiaru skuteczności strategii marketingowej. Dzięki ROAS możesz mierzyć, jaki przychód zarobiłeś na wydatki na reklamę, i podejmować mądrzejsze decyzje o tym, w które kampanie zainwestować. ROAS nie należy interpretować jako całościowego miernika sukcesu lub porażki w kampaniach marketingowych. Daje tylko ogólne wskazówki na temat tego, co działa, a co nie działa w Twojej firmie. Aby obliczyć ROA, musisz wiedzieć, ile średnio generujesz przychodu od każdego klienta.

Czy warto tworzyć kampanie reklamowe na facebooku?

Internet to potężne narzędzie dla firm. Dzięki niemu nasza firma może trafić ze swoją ofertą do nowych klientów, utrzymywać relację ze stałymi klientami bądź po prostu prezentować swoje produkty. Możliwości reklamy w sieci jest wiele. Jedną z najbardziej opłacalnych są kampanie reklamowe na facebooku. Jest to największy portal społecznościowy na świecie, który już dawno przestał być tylko platformą do utrzymywania kontaktu ze znajomymi. Możliwości promocji na tym portalu są ogromne.

Jak tworzyć skuteczne strategie content marketingu dla swojej firmy?

Marketing treści to strategia marketingowa, która koncentruje się na tworzeniu i dystrybucji wartościowych, trafnych i spójnych treści w celu przyciągnięcia i utrzymania wyraźnie określonej grupy odbiorców. Niektóre z najbardziej udanych strategii marketingu treści obejmują blogowanie, podcasty, produkcję wideo, marketing w mediach społecznościowych i SEO.