Świadectwa pochodzenia energii

Każdy producent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE), po spełnieniu odpowiednich warunków, może za pośrednictwem poczty lub osobiście złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii. Dokument ten potwierdza wytworzenie energii elektrycznej z niekopalnych, odnawialnych źródeł. Świadectwo wydaje Urząd Regulacji Energetyki i jest ono równoznaczne z nabyciem przez wnioskodawcę zbywalnych praw majątkowych.

Energia dla firm – wszystko, co trzeba wiedzieć!

Przedsiębiorcy z pewnością są jedną z grup, która jest poszkodowana przez podwyżki prądu. Na pewno będzie to czas poszukiwania różnych oszczędności i zapewne jedną z nich będzie zwolnienie kilku pracowników. Energia dla firm jest tematem bardzo istotnym, a co najważniejsze, można mieć przynajmniej minimalny wpływ na jej ostateczną cenę. W jaki sposób? Mamy kilka wskazówek – aby się z nimi zapoznać, zachęcamy do przeczytania poniższego tekstu.