Energia słoneczna – wykorzystanie, zalety i wady

Docierające do Ziemi promieniowanie słoneczne – zwane energią słoneczną – to nieograniczone źródło zasobów, które można wykorzystać na wiele sposobów. Łączy w sobie sporo zalet, a pewne jej wady są rekompensowane przez atuty tego rozwiązania. Jak można wykorzystać energię słoneczną oraz jakie są jej plusy i minusy?

Zastosowanie energii słonecznej

Energię słoneczną można wykorzystać na kilka sposobów. Przede wszystkim znajdzie ona zastosowanie w:

  • ogniwach fotowoltaicznych, czyli urządzeniach przetwarzających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Mogą być one używane do produkcji prądu w domach jednorodzinnych lub obiektach firmowych, a także w lampach solarnych, zegarkach czy kalkulatorach.
  • systemach ogrzewania opartych o konwersję fototermiczną pasywną. Można tu wymienić bezpośrednie pozyskiwanie ciepła przez powierzchnie przeszklone, jak i wykorzystanie kolektorów magazynujących ciepło.
  • płaskich i próżniowych kolektorach słonecznych, zmieniających energię promieniowania słonecznego w inne formy energii.
  • przyrodzie – gdzie jest ona wykorzystywana przez organizmy żywe w procesie fotosyntezy.

Zalety energii słonecznej

Energia słoneczna posiada wiele zalet. Jest ona odnawialnym źródłem energii o nieograniczonych zasobach i wydajności nawet w pochmurne czy deszczowe dni. Pozwala na konwersję na różne formy energii, nie generując przy tym konieczności zużywania paliw. Energia słoneczna wykorzystywana w panelach umożliwia stworzenie niemal bezawaryjnej i bezobsługowej instalacji, dostarczającej prąd do budynku. Jednocześnie takie jej zastosowanie nie wykazuje negatywnego wpływu na środowisko, gdyż nie wytwarza ona spalin czy odpadów.

energia słoneczna

Wady energii słonecznej

Wśród pewnych wad wykorzystywania energii słonecznej należy wymienić dość znaczny koszt urządzeń niezbędnych do jej pozyskania i przetwarzania. Ich sprawność będzie zależeć od zanieczyszczenia atmosfery, kąta padania promieni słonecznych oraz zachmurzenia. Minusem tego rozwiązania jest także cykliczna, nierównomierna efektywność, uwarunkowana porą dnia oraz roku.

Energia słoneczna łączy w sobie wiele zalet oraz możliwości zastosowania, w naturalny sposób dostarczając między innymi prąd oraz ciepło. Efektywnie wykorzystywana, skutecznie wspiera dbałość o środowisko, umożliwiając obniżenie bieżących kosztów utrzymania obiektów mieszkalnych i użytkowych.