Rynek energii w Polsce- co się na niego składa?

Rynek energii dla krajów średnio i wysoko uprzemysłowionych jest tak naprawdę podstawą ich funkcjonowania. Oczywiście warto zauważyć to, że na samą strukturę rynku energii składa się wiele elementów. Niemniej jednak rynek energii w Polsce dalej uznawany jest za ten, który nie jest do końca ekologiczny i co najważniejsze, wiele osób zauważa, że powinny zostać wprowadzone w jego zakresie zmiany. Wobec tego, co składa się na rynek energii w Polsce i w jaki sposób on funkcjonuje?

Rynek energii w Polsce i tradycyjne elektrownie

Rynek energii w Polsce jest zupełnie odmienny od rynku energii, jaki dominuje w krajach ekologicznych i wysoko uprzemysłowionych. Nie da się bowiem ukryć, że w strukturze rynku energii w Polsce dalej dominują tradycyjne elektrownie wykorzystujące paliwa kopalniane do produkcji energii. Dlaczego więc rynek energii w Polsce wymaga zmiany? Otóż przede wszystkim nasz lokalny rynek energii nie jest rynkiem przyjaznym środowisku. Wydobywanie paliw kopalnianych, a następnie ich spalanie i przetwarzanie na potrzeby uzyskania wystarczającej ilości prądu ma dewastacyjny wpływ na nasze środowisko naturalne. Żyjemy w czasach, w których ochrona naszego klimatu stała się swoistym priorytetem. Wobec tego działania w zakresie zmian struktury rynku energii w Polsce stają się wyższym priorytetem.

rynek energii

Rynek energii w Polsce i udział innych elektrowni

W krajach o wysokim stopniu rozwoju rynek energii zdominowany jest przez elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii stało się bowiem podstawą do ochrony naszego klimatu. Rynek energii w Polsce jednak w tym zakresie pozostaje daleko w tyle. Okazuje się, że udział elektrowni wiatrowych i wodnych w ogólnej strukturze naszego rynku energetycznego dalej jest maksymalnie znikomy. Nieco lepiej prezentuje się udział elektrowni słonecznych i farm fotowoltaicznych, jednak nie jest to wystarczające, by uznać rynek energii w Polsce za przyjazny środowisku.