AEO – co to jest?

AEO, czyli Authorized Economic Operator, to program ustanowiony przez Unię Europejską, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności łańcucha dostaw w obrocie międzynarodowym. AEO to międzynarodowy certyfikat, który przyznawany jest przedsiębiorstwom spełniającym szereg kryteriów dotyczących m.in. niezawodności finansowej, bezpieczeństwa celnego oraz zarządzania jakością

Posiadanie statusu AEO – korzyści

Przyznawanie certyfikatu AEO jest dobrowolne, ale posiadanie go przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak:

  • uproszczenie procedur celnych,
  • skrócenie czasu oczekiwania na rozładunek towarów,
  • zwiększenie przepustowości oraz efektywności logistycznej,
  • podniesienie prestiżu firmy na rynku międzynarodowym.

Aby uzyskać certyfikat AEO, przedsiębiorstwo musi spełnić szereg wymagań dotyczących m.in. niezawodności finansowej, bezpieczeństwa celnego oraz zarządzania jakością. Weryfikacji tych kryteriów dokonuje odpowiedni organ celny w danym kraju.

Certyfikat AEO – gdzie obowiązuje?

Certyfikat AEO jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej oraz w niektórych krajach trzecich, które podpisały odpowiednie porozumienia z Unią Europejską. Posiadanie certyfikatu AEO może być również brane pod uwagę przy udzielaniu kontraktów na dostawy do instytucji unijnych.

Warto pamiętać, że certyfikat AEO jest ważny tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo nadal spełnia wymagania stawiane przez program. Dlatego też co kilka lat przedsiębiorstwa muszą przechodzić proces odnawiania certyfikatu.

Ogólnie rzecz rzecz biorąc, program AEO ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i efektywności łańcucha dostaw w obrocie międzynarodowym poprzez ustanowienie certyfikatu, który przyznawany jest przedsiębiorstwom spełniającym szereg kryteriów dotyczących niezawodności finansowej, bezpieczeństwa celnego oraz zarządzania jakością. Posiadanie certyfikatu AEO przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak uproszczenie procedur celnych czy podniesienie prestiżu firmy na rynku międzynarodowym. Certyfikat AEO jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej oraz w niektórych krajach trzecich, które podpisały odpowiednie porozumienia z Unią Europejską.