KPI- najważniejszy współczynnik w każdej korporacji

Rozwój każdej organizacji jest możliwy tylko podczas jednoczesnego weryfikowania faktycznego jej wzrostu. Często duże korporacje stosują różne wskaźniki do pomiaru stopnia realizacji celów, które zostały ustalone przez zarząd. Najczęściej spotykanym wskaźnikiem jest  KPI, czyli Key Performance Indicators  co w wolnym tłumaczeniu oznacza kluczowy wskaźnik efektywności. Zobaczmy, czym jest i jak się wylicza ten współczynnik?

Czym jest KPI? 

KPI to wartość liczbowa osiągniętego przez organizacje celu. Najczęściej możemy się spotkać z procentowym wskaźnikiem, który dokładnie pokazuje jak część zamierzonych celów, została osiągnięta. Jest to bardzo przejrzysta forma, pozwalająca dokładnie określić ile jeszcze pracy zostało do całkowitej realizacji celu. Najczęściej za pomocą KPI oblicza się ilości związane ze sprzedażą, ale możemy w ten sposób określić kwestie takie jak pozyskanie klientów czy realizacje zadań. Obecnie jest to najważniejszy współczynnik w większości korporacji, które właśnie na nim opierają swój budżet. 

Jak wyliczany jest współczynnik KPI?

Nie ma jednej metody wyliczania KPI adekwatnej do każdej branży. Najłatwiej jest wyliczyć procentowy stosunek osiągniętych rezultatów do zakładanych celów. Jednak należy pamiętać, że na KPI składa się wiele czynników, które wymagają odpowiedniego uwzględnienia w całych obliczeniach. W różnych branżach różne działania będą wpływać na cel, który określi zarząd, stąd mogą pojawić się odmienne metody wyliczania kluczowego wskaźnika efektywności. Mimo że niektórzy Managerowie są przeciwnikami takich wyznaczników, to są one konieczne w rozwoju firmy. Po określeniu KPI firma ma możliwość określenia priorytetów w swoim rozwoju, które pomogą jej, podnieś zyski ze swojej działalności. 

W jakich branżach możemy spotkać się ze współczynnikiem KPI?

Obecnie praktycznie każda firma bazuje na parametrach, z których to właśnie KPI jest najważniejszy. Mimo że na pierwszy rzut oka kojarzy się on z finansami, może wyznaczać wiele innych wartości takich jak:

  • liczba pozyskanych klientów w stosunku do utraconych 
  • ilość reklamacji w stosunku do ilości zamówień 
  • liczba połączeń na godzinę danego konsultanta 
  • Ilość interakcji z reklamą sponsorowaną 

Duża ilość celów przekłada się na sporą ilość branż, które korzystają z kluczowego współczynnika efektywności. Możemy się z nim spotkać w call center, marketingu, sprzedaży czy nawet firmach o profilu informatycznym. Ciężko spotkać firmę, która nie chce zmierzyć efektów swoich działań, do czego KPI jest niezbędne. 

Podsumowanie

KPI, czyli kluczowy wskaźnik efektywności jest obecnie standardem we wszystkich firmach, które są w stanie zmierzyć swoje cele. Dzięki obliczeniu tego czynnika zarząd może określić procentową realizację celu i podjąć działania pomagające osiągnąć go w jak największym stopniu. KPI możemy spotkać w praktycznie każdej firmie, niezależnie od profilu jej działalności. Obliczając kluczowy wskaźnik efektywności, należy brać pod uwagę wszystkie czynniki definiujące jego realizacje. Jest to rozwiązanie, które praktycznie nie ma minusów.