Co to jest obsługa celna?

Klienci chętnie korzystają z usług firm celno – spedycyjnych świadczących usługi na wysokim poziomie, a zarazem w korzystnych cenach.

Czym jest obsługa celna?

W zakres obsługi celnej wchodzi obsługa towarów strategicznych oraz kompleksowa obsługa transportu paczek i różnego rodzaju materiałów, a także sprawdzenie zgodności prawnej umów dotyczących towarów i usług.
Często ważne jest dla klientów, aby obsługa celna świadczyła usługi reprezentacyjne klienta przed Urzędem Celnym.

Odprawa celna – na czym polega?

Odprawa celna jest procesem polegającym na uzyskaniu i sporządzeniu niezbędnych dokumentów do przewozu towarów, podczas którego uiszcza się opłatę cła oraz podatku.
Czynności związane z odprawą celną uwarunkowane są według zasad postępowania celnego, które dotyczy danego towaru. Oprawa polega na przyjęciu towaru, który transportowany jest przez granicą danego kraju.

Sklad celny – co to jest?

Magazynowanie towarów nieunijnych będących spoza Unii Europejskiej możliwe jest dzięki składowi celnemu, który jest pod nadzorem organów celno – skarbowych i jest miejscem znajdującym się w Unii Europejskiej.
Towary nieunijne nie podlegają opłatom celnym, czyli podatkowi oraz cłu, a także są wolne od środków polityki handlowej.

Do funkcji składu celnego zalicza się:
– zawieszenie w umieszczeniu płatności cła oraz podatków,
– pośredniczenie pomiędzy importowanym towarem a za granicą,
– wprowadzenie towaru do obrotu na korzystnych warunkach,
– odroczenie konieczności opłacania cła oraz podatku do momentu wykorzystania magazynowanego towaru.

Więcej informacji odnośnie usług związanych z odprawą celną można znaleźć na https://logit.com.pl/obsluga-celna-logit/