Efektywność energetyczna- czym ona jest?

Efektywność energetyczna to pojęcie, które w dalszym ciągu przysparza wielu problemów. Tak naprawdę jednak błędy w jej rozumieniu, wynikają przede wszystkim z błędnych założeń. Są one na tyle powszechne, że nawet osoby bezpośrednio powiązane i pracujące w branży energetycznej wpadają w konkretne pułapki i nie są w stanie jasno tego pojęcia zdefiniować. Tak więc warto od razu odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest efektywność energetyczna i jak należy ją rozpatrywać?

Efektywność energetyczna zdefiniowana ustawą

Efektywność energetyczna jest pojęciem, które zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Niemniej jednak jak to przystało na ustawy w naszym kraju, pojęcie to zostało dość pokrętnie wyjaśnione i z pewnością nie przyczyni się do rozwiania wszelkich wątpliwości. W myśl tej ustawy efektywność energetyczna została zdefiniowana jako swoisty stosunek, który odnosi się do uzyskanej wielkości efektu użytkowego, w odniesieniu do konkretnego obiektu, ale także do urządzeń technicznych, czy chociażby i instalacji. Oczywiście muszą zajść typowe i tradycyjne warunki eksploatacji i użytkowania. Z pewnością pojęcie to w dalszym ciągu jest dość zawiłe, jednak może dać przeciętnemu czytelnikowi szerszą perspektywę i pogląd na to, czym tak naprawdę jest tytułowa efektywność energetyczna.

Efektywność energetyczna i jej określenie

efektywność energetyczna

By w ogóle można było mówić o określeniu efektywności energetycznej, niezbędne jest posiadanie konkretnych informacji. Oczywiście odnoszą się one do stanu początkowego budynku lub urządzeń czy też instalacji. Niezbędne jest więc posiadanie wiedzy o efektywności energetycznej jeszcze przed wprowadzeniem konkretnych zmian czy modernizacji w obrębie danego procesu. Kolejno trzeba wskazać także fakt, w jaki sposób planowane lub już przeprowadzone działania przyczyniły się na ilość zużywanej energii. Jednym słowem, by określić efektywność energetyczną niezbędne jest porównanie stanu początkowego, ze stanem po wprowadzeniu zmian.