Nowa waloryzacja umów dla firm

Każda firm – niezależnie od swojego formatu – powinna zdawać sobie sprawę z tego, że wsparcie dobrej kancelarii prawniczej jest na wagę złota. Chociażby z tego względu, aby mieć pełną świadomość co do tego, że działa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria pomoże również na bieżąco reagować, jeżeli chodzi o zmieniającą się sytuację rynkową. Przykładem mogą być, chociażby rosnące ceny za poszczególne dobra, wymuszające waloryzację istniejących umów.

Dobry plan działania

Waloryzacja kontraktów (więcej informacji na https://jdp-law.pl/waloryzacja-kontraktow/) wymusza ustalenie nowego planu działania, aby każda ze stron umowy była zadowolona z tego, co tak naprawdę otrzymuje. Wspólnie z kancelarią prawniczą opracowuje się plan, który powinien zawierać nowe warunki, które pozwolą na osiągnięcie pewnego rodzaju consensusu. Taki plan winien zawierać m.in. korzystny dla klienta moment początkowy, kiedy faktycznie waloryzacja razem ze zmianą wynagrodzenia zacznie obowiązywać.

Nowe postanowienia w umowie

Waloryzacja odnosi się do konkretnych wskaźników, które zawsze bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia. Je to trzeba dokładnie opisać, uwzględniając m.in. koszty typów dla danej inwestycji. Wszystko bowiem uzależnione jest po części od tego, z jakim dokładnie wykonawcą ma się do czynienia i z tym, czym on się dokładnie zajmuje. Dla każdego podmiotu dostępne są różne mechanizmy waloryzacyjne. Dlatego tak ważna jest indywidualna analiza każdego przypadku, aby móc wybrać w takim wypadku najkorzystniejsze rozwiązanie.