Postępowanie sądowe i arbitrażowe – czy potrzebne jest wsparcie prawnika?

Prowadzenie postępowań sądowych oraz arbitrażowych nie jest rzeczą łatwą dla przeciętnego człowieka. Żeby skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów, trzeba nie tylko znać poszczególne ustawy, ale też mieć doświadczenie. Z tego względu warto zastanowić się nad wsparciem prawnika.

Postępowanie sądowe

Wszelkiego rodzaju postępowania sądowe cechują się wysokim stopniem sformalizowania. Sprawia to bardzo poważne trudności wielu osobom, które chciałyby dochodzić swoich praw. Z tego względu niektórzy decydują się na skorzystanie z pomocy, jaką może zaoferować kancelaria adwokacka. Doświadczony prawnik przygotuje strategię postępowania, sporządzi niezbędne pisma oraz zastąpi stronę przed sądem. W razie potrzeby sformułuje także odpowiedni środek zaskarżenia – apelację albo zażalenie.

Postępowanie arbitrażowe

Mniejszym stopniem sformalizowania charakteryzuje się postępowanie arbitrażowe. Może ono w wielu wypadkach stanowić alternatywę dla procedowania przed sądem. Co więcej, zazwyczaj trwa ono zdecydowanie krócej. Niemniej jednak także w takiej sytuacji wsparcie ze strony kancelarii adwokackiej może okazać się bardzo cenne. Może ono polegać między innymi na dogłębnej analizie sprawy i pomocy w zebraniu materiału dowodowego.

Podczas rozwiązywania różnego rodzaju problemów prawnych wsparcie ze strony adwokata może okazać się naprawdę nieocenione. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu łatwiej jest wypracować rozwiązanie, które zapewni większe szanse w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.