Koszt i czas trwania

CZAS TRWANIA

Studia obejmują dwa semestry. III edycja rozpoczyna się w październiku 2018 r.. Liczba godzin przypadających na każdego słuchacza – 182, z czego 40 godzin, to zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne prowadzone w mniejszych grupach. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę.

KOSZT

Całkowity koszt studiów to 7500 zł (3750 zł za semestr; istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).