Świadectwa pochodzenia energii

Każdy producent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE), po spełnieniu odpowiednich warunków, może za pośrednictwem poczty lub osobiście złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii. Dokument ten potwierdza wytworzenie energii elektrycznej z niekopalnych, odnawialnych źródeł. Świadectwo wydaje Urząd Regulacji Energetyki i jest ono równoznaczne z nabyciem przez wnioskodawcę zbywalnych praw majątkowych.

Co to jest świadectwo pochodzenia energii?

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej dokumentują jej wytworzenie ze źródła takiego jak:

  • energia wiatru,
  • energia promieniowania słonecznego,
  • energia aerotermalna,
  • energia geotermalna,
  • energia hydrotermalna,
  • hydroenergia,
  • energia fal, prądów i pływów morskich,
  • energia otrzymywana z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Inna nazwa dokumentu to po prostu: świadectwa pochodzenia lub zielone świadectwa (a w przypadku biogazu rolniczego- błękitne świadectwa).

Kto może uzyskać świadectwo pochodzenia energii?

świadectwa pochodzenia

Uzyskanie świadectwa pochodzenia energii jest w zasięgu każdego przedsiębiorcy wytwarzającego energię elektryczną z OZE, niezależnie od rodzaju instalacji. Oznacza to, że dokument jest możliwy do uzyskania także w przypadku wytwarzania energii z udziałem mikroinstalacji.

Energia elektryczna wytworzona w okresie rozruchu technologicznego instalacji również kwalifikuje się do objęcia jej zaświadczeniem, o którym mowa. Wniosek o wydanie świadectwa należy złożyć maksymalnie 45 dni od momentu, w którym objęta wnioskiem energia elektryczna przestała być wytwarzana. Okres czasu, który może znajdować się we wniosku wynosi od jednego do dwunastu miesięcy. Po dostarczeniu wniosku do operatora systemu elektroenergetycznego, Urząd Regulacji Energetyki ma 45 dni na wydanie świadectwa. Składane dokumenty muszą być jednak kompletne i poprawnie wypełnione. Koszt świadectwa to 17 złotych, płatnych najpóźniej w momencie składania wniosku na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Warszawa Ochota.